Bizden Haberler

Çözüm Odaklı Bakış Açısı Geliştirme

Dünya var olduğundan bu zamana kadar yaşam içerisinde farklı içerikte sorunlar yaşanmıştır ve bundan sonra da sorunlar var olmaya devam edecektir. Bütün bu sorunlar üzerinde uzun süre düşünülebilinir, konuşulabilinir ve sorun detaylıca irdelenebilinir; fakat bunlar sorunu daha da derinleştirebilir, herhangi bir çözüm oluşturmaz. Problemleri yaratan...

Her Şey Ben Yaşarken Oldu

Sonradan Engellilik Paneli “Her şey ben yaşarken oldu…” başlığı ve “Sonradan engelli olanlar anlatıyor” alt başlığı ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı S ivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı...

Sonradan Engellilik Paneli

“Her şey ben yaşarken oldu…” başlığı ve “Sonradan engelli olanlar anlatıyor” alt başlığı ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen panel...

Empati ve Farklılıkların Farkındalığı

Empati, bir insanın kendisini başka bir insanın yerine koyarak onu anlaması ve içselleştirmesi anlamını ifade eder. Karşıdaki kişinin duygu ve algı durumunu anlayabilmeyi, sorgulamadan, yargılamadan ve kendi düşüncelerinden bağımsız olarak anlamayı kapsayan bu süreç, insanlar arasındaki iletişimin sağlıklı kurulabilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. Empati...

Öfke Kontrolü

Öfke, sevgi, hoşlanma, korku gibi emel duygularımızdan biridir.'' Bireyin bir engellenme durumuyla karşı karşıya kalması, herhangi bir saldırıya maruz kalması, incinmesi, yoksun bırakılması ya da tehdit algılaması'' gibi durumlarda hissettiği bir duygudur. Bireye ya da nesneye yönelik olarak otaya konulan tepkilerle kendini gösterir. Bu tepkilerin...

Motivasyon

Motivasyon, belirli bir eylemi veya işi gerçekleştirmek üzere kişinin kendinden veya dışarıdan almış olduğu güçle davranışlarında kararlı ve istekli olmasını, bir amaç doğrultusunda harekete geçmesini ifade eder. Motivasyon özellikle okul yaşantısında öğrenciler, i yaşamında ise çalışanlar için oldukça önemli bir kavramdır. Çünkü verimli, düzenli ve...